Pagtuturo ng mga boluntaryo sa klase ng Wikang Hapon sa loob ng Ibaraki

Home > Para sa pag-aaral ng Wikang Hapon > Pagtuturo ng mga boluntaryo sa klase ng Wikang Hapon sa loob ng Ibaraki

Hilaga ng Prepektura / Sentrong Distrito ng Prepektura
Kitaibaraki City Kitaibaraki Kokusaikoryu Kai(KIFA) 0293-43-2414
Hitachi City Friendly Anzu 0294-35-3989
Kokusaikoryu Volunteer Network Sakura 0294-21-5849
Nihongo no heya 0294-38-3816
Hitachiota City JNihongo Volunteer “Hitachiota” 0294-72-7004
Hitachiomiya City Bara no Kai 0295-52-0770
NakaCity Naka Nihongo Club 029-270-7166
Tokai Village Tokai JLT 029-282-1965
Tokai Village Nihongo Volunteer Kyoshitsu 090-1669-6961
Tokai Village Kokusaikoryu Kyokai 029-283-0379
Hitachinaka City MESA J’s Club Hitachinaka 029-248-3686
Friendly Japan World 029-285-7663
Nihongo Kyoshitsu for Children TAIYO 029-273-1774
Nihongo Kyoshitsu IROHA 029-273-6992
Hitachinaka International Association
Silid-aralan ng Nippongo “Run Run”
029-273-1111
Mito-shi MESA J’s Club Mito 029-248-3686
Orbis 029-241-1611
L'avenir 029-248-0380
Friendly Neighborhood Japanese Club 029-252-3883
Fuji no Kai 029-247-8011
Sofia 0299-46-6085
Sekirei no Kai 029-247-7603
Agape 029-241-5586
Omitama City Sabaidi 0299-46-1309
Kasama City Kasama city KokusaikoryuKyokai 090-2761-8771
Distrito ng Rokko
Kashima City Kashima Kokusaikoryu Sarubia 0299-82-3631
Kashima Kokusaikoryu JC Circle 0299-83-4520
Kamisu City Kamisu Shi Kokusaikoryu Kyokai 0299-92-4082
Hokota City Hokota Nihongo Club 0291-33-6613
Namegata City Namegata Nihongo Club 0291-35-2016
Itako City Kokusaikoryu no Kai 0299-66-2138
Distrito ng Katimugan ng Prepektura
Tsukuba City Niji no Kai 029-836-5156
Yuu no Kai 029-855-7447
Tsukuba City Nihongo Kyoshitsu Keyaki no Kai hattori.keiko@nifty.com
Tsukuba Toshi Shikozaidan 029-856-7007
Nihongo Volunteer no Kai 029-857-3655
Tsuchiura City Tsuchiura UNESCO Kyokai 029-826-9051
Tsuchiura Danjo Kyoudou Sankaku Center 029-827-1107
Ushiku City Ushiku-shi Kokusaikoryu Kyokai 029-873-2111
Ryugasaki City Nihongo Benkyo Kai 0297-66-8751
Ryugasaki Nihongo Volunteers “Friend” 0297-64-1007
Ryugasaki City Kokusaikoryu Iinkai 0297-60-1522
Ishioka City Friendship Ishioka 0299-23-7681
Global Hearts 0299-23-6582
Nihongo Volunteers for Children “Te to Te no Kai” 0299-58-1087
Toride City Toride-shi Kokusaikoryu Kyokai 0297-74-2141
Ami Town Ami Nihongo Club 0298-43-1159
Miho Village Miho Kokusaikoryu Volunteer Kyokai 0298-85-5409
Inashiki City Nihongo Circle “Kabocha” 029-892-3587
Moriya City Moriya-shi Kokusaikoryu Kyoukai 0297-48-6461
Distrito ng Kanluran ng Prepektura
Chikusei City Chikusei City Kokusai Yuko Kyokai 090-8776-3233
Joso City Mitsukaido Kokusai Koryu Tomo no Kai 0297-22-2198
Ishige Kokusai Koryu Tomo no Kai 0297-42-2495
Koga City Koga Kokusai Koryu Kyokai 0280-92-3111
Yuki City Yuki-shi Kokusaikoryu Yuko Kyoukai 0296-32-1111
Sakai Town Kokusaikoryu Tomo no Kai “Sakai” 0280-81-1301
TOP