Tư vấn cho người nước ngoài

HOME > Tư vấn cho người nước ngoài

Cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 9 loại ngôn ngữ
photo

Tại trung tâm tư vấn chúng tôi cung cấp tư vấn về pháp luật, điều kiện làm việc, hôn nhân, giáo dục và các vấn đề khác trong cuộc sống hàng ngày.

Tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái, tiếng Philippine, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Indonesia. Tư vấn hoàn toàn miễn phí và bảo mật.

Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn miễn phí với luật sư cho những người cần tư vấn pháp lý. Dịch vụ tư vấn này một tháng có 2 lần (Yêu cầu phải hẹn đặt trước)

Giờ làm việc tại trung tâm tư vấn
Giờ tư vấn:
8:30-17:00 thứ Hai ~ thứ Sáu
Lĩnh vực tư vấn:
Luật pháp, điều kiện lao động, tình trạng cư trú (visa), hôn nhân, giáo dục và các vấn đề khác về cuộc sống tại Nhật Bản
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Tiếng Anh / Tiếng Nhật
13:30~17:00
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
Tiếng Trung
Tiếng Thái
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Philipine
8:30~17:00
Tiếng Thái
13:30~17:00
Tiếng Indonesia
Tư vấn pháp luật miễn phí
photo Trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc có luật sư tư vấn pháp luật miễn phí một tháng 2 lần. Dịch vụ này dành cho những người đã tư vấn tại trung tâm tư vấn cho người ngoại quốc và cần chuyên môn của luật sư để giải quyết.

Địa điểm là phòng tư vấn của Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Ibaraki, thành phố Mito. (Bản đồ).
Cần liên hệ đặt trước các tư vấn pháp luật miễn phí.
Trước tiên hãy tham khảo ý kiến với trung tâm tư vấn về vấn đề của bạn.

Tư vấn bằng tiếng Anh
Nội dung
Tổ chức
Thời gian làm việc
Thông tin liên hệ
Các nội
dung liên
quan đến
cuộc sống
Trong tỉnh
Ibaraki
Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Mito Thứ 3-Chủ Nhật
9am – 5:15pm
029-221-1800
Hội luật sư tỉnh Ibaraki Thứ 2-Thứ 6
9am – 4:30pm
029-875-3349
Ngoài tỉnh
Ibaraki
Hoterasu Thứ 2-Thứ 6
9am – 5:00pm
0570-078377
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Tochigi Thứ 3-Thứ 7
9am – 4pm
028-627-3399
Hiệp hội sản vật- du lịch quốc tế Tỉnh Gunma Thứ 3, thứ 5
8:30am – 5:00pm
027-243-7271
Dịch vụ tư vấn bằng điện thoại cho người nước ngoài ở Chiba Thứ 2-Thứ 6
9am – 12pm
1pm – 4pm
043-297-2966
Góc hỗ trợ cho người nước ngoài ở Shinjuku Thứ 2-Thứ 6
9:30am – 12:00pm
1:00pm – 5:00pm
03-5272-5060
Góc tư vấn cho người nước ngoài ở Shinjuku Thứ 4(tuần thứ 1, tuần thứ 3 hàng tháng), Thứ 6(tuần thứ 3 hàng tháng)
10am – 12pm,
1pm – 5pm
03-5291-5171
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima Thứ 3-Thứ 7
9am – 5:15pm
024-524-1316
Hiện trạng cư trú Trung tâm thông tin xuất nhập cảnh Thứ 2-Thứ 6
8:30am - 5:15pm
0570-013904
Trung tâm hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài Thứ 2, thứ 3, thứ 4 (tuần thứ 1, tuần thứ 3 hàng tháng), Thứ 5, thứ 6 từ
9am – 4pm
03-3202-5535
Nhân quyền Phòng tư vấn về nhân quyền cho người nước ngoài Thứ 3, thứ 5
1:30pm – 4pm
03-5213-1372
Các vấn đề về sức khỏe AMDA Trung tâm thông tin y tế quốc tế Hàng ngày
9am – 8pm
03-5285-8088
Các vấn liên quan đến phụ nữ Trung tâm hỗ trợ về hạnh phúc tình yêu Thứ 2-Thứ 7
10am – 5pm
03-3368-8855
Các vấn đề liên quan đến lao động Văn phòng dịch vụ tư vấn lao động cho người nước ngoài
tại Ibaraki
Thứ 3, Thứ5(tuần thứ 1 hàng tháng)
9am – 12pm
1pm – 4:30pm
029-224-6214
Trang chủ